İPTAL VE İADE ŞARTLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

Türkiye’den gönderilen iadeleri kabul ediyor musunuz?
Evet, iadeleri kabul ediyorum.

Müşteriler, ürünü kaç gün içinde iade edebilir?
Müşteriler ürünlerinizi nasıl iade edebilir?

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ö
 4. Satın alınan her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 7. İade için, satın aldığınız ürünün tahrip edilmemiş, kullanılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.
 8. Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesinin, ürünün tarafınıza teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın aldığınız üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.
 9. Ürünlerin detay bilgileri ve teknik destek için lütfen info@fastburo.com adresine yazınız.
 10. İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur.
 11. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Fast Büro’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.
 12. Gerekçesiz ürün iadesi malın tarafınıza teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde ve yazılı şekilde yapılmalıdır.
 13. İadesi yapılacak ürünler Fast Büro’nun in çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır.
 14. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.
 15. Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.
 16. Ürün iadesinin yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde, iade işlemine konu ürün bedeli en geç 3 iş günü içerisinde talebe göre müşteriye dönüşü sağlanır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ö Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Firma Adı: Fast Büro
ADRES: Cihangir Mh. Tunç Sk. No:15/A Avcılar / İstanbul 
EPOSTA: info@fastburo.com 
TEL: +90 212 591 72 22 – 23
TEL: 0(531) 622 46 39
Vergi Dairesi: YENİKAPI
Vergi Numarası: 0860831619

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren baş Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 14 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değ
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değ Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları
 3. ALICI EK-1 de Belirtilen hususlara uymak zorundadır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.
  Türk Lirası Hesabı
  Hesap Adı: ARYA BÜRO MAKİNELERİ SAN.TİC. A.Ş. (Fast Büro)
  Şube Kodu:6294445 Hesap No:6294445
  TR18 0006 2000 4250 0006 2944 45
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleştirilir.

Dikkat: Tarafımıza yapılacak bütün gönderilerin anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo firması ile yapılması gerekir. Diğer kargo firmaları ile yapılan gönderimlerin ücreti size aittir. Aras Kargo harici ücret alıcı gönderim kabul edilmemektedir.

EK-1 GENEL İADE ŞARTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün hatalı alınmış ise ve iade edilmek isteniyor ise kargo ücreti alıcı tarafından karşılanarak ürün iadesi alınır. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

 1. İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
 2. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 3. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 4. İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da ARAS KARGO ile gönderim yapmanız gerekir. Diğer kargo firmaları ile yapılan gönderimlerin ücreti size aittir.
 5. Ürün seçiminde uyumsuzluk problemi yaşanabilecek ürünler için, mutlaka uyum konusunda teknik destek alarak sipariş vermelisiniz. Bu tip ürünlerin orijinal ambalajları açıldığında iade işlemleri mümkün olmamaktadır. (Örn : hafıza kartları, bilgisayar sarf ve yazılım ürünleri, etiketler, Drum üniteleri, Bakım kitleri, tonerler,) 

ARIZALI/HASARLI/BOZUK (AYIPLI) ÜRÜNLERE İLİŞKİN İADE KOŞULLARI; 

 1. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.
 2. Tüketici, yasal süresinde ayıplı malın ayıbını ve talebini satıcıya bildirmekle yükümlüdür.
 3. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. (Ayıplı malın sebep olduğu zararlardan sorumluluk için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik)
 4. Satın aldığınız ürünlerin tümü Fast Büro garantisi altındadır.
 5. Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde yazılı olarak Fast Büro’ ya bildiriniz.
 6. Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile Fast Büro’ya ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:
 7. Ayıplı olduğu gerekçesi ile Fast Büro’ya ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
 8. Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir.
 9. Ayıplı olduğu gerekçesi ile Fast Büro’ ya yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 10. Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır.
 11. Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 12. Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
 13. Ürün, Fast Büro çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Teslimat tarihinden itibaren tarafımıza ulaştırılan ürünlere ait kargo ücreti İade eden kişi tarafından karşılanacaktır.
 14. Lütfen satın aldığınız ürünün, Tarafınıza teslimi sırasında Fatura tarih ve sayısını da içeren garanti belgesini kontrol ediniz. (Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar ve bunlara ait garanti süreleri için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik) Sanayi mallarına ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzu Teslimattan kaynaklanan problemler Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar Fast Büro tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat söz konusu değildir) 

KARGO İŞLEMLERİ VE TESLİM AŞAMASINA KADAR ZARAR GÖRMÜŞ PAKET /KOLİ DURUMUNDA; 

 1. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
 2. Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
 3. Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
 4. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Fast Büro’ya bildirilmelidir.
 5. Fast Büro en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.
 6. Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda +90 212 591 72 22 – 23 numaralı telefon ya da info@fastburo.com adresinden bize ulaşabilirsiniz!
 7. Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz.

İADE İŞLEMİNİ BAŞLATMAK İÇİN;

Müşterilerinin toplam alışveriş keyfini önemseyen Fast Büro, iade prosedürlerinde oldukça esnek ve yapıcıdır. Tüm ürünler üretim ve tedarik aşamasında detaylı bir şekilde kontrol edilmektedir. Bütün bunlara rağmen müşterimiz, aldığı hizmet veya üründen bir memnuniyetsizlik duyarsa, ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde müşteri temsilcilerimizi +90 212 591 72 22 – 23’den arayarak İade ve değişimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır. 

 • +90 212 591 72 22 – 23 Müşteri Hizmetlerimizi arayıp, iade sebebini bildiriniz.
 • Müşteri Hizmetlerimiz sizin adınıza İade/Değişim sürecinizi başlatmaktadır.
 • İade Faturanızı hazırlamanız ve fatura numaranızı yetkiliye vermeniz gerekmektedir. (İade Faturası kargo payı dahil edilmeden [ürün birim fiyatı +KDV] şeklinde kesilmelidir.)
 • Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturayı ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır.  (385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!)
 • Fatura ve ürün elimize ulaştığı an iade süreciniz tamamlanmış olacaktır.
 • Fatura ve ürün tarafımıza ulaşmaması durumunda, iade süreci tamamlanmayacaktır.

 GARANTİ KOŞULLARI

Sattığımız tüm ürünler Distribütör, ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altındadır.
Ambalajından arızalı çıkan yeni ürünleriniz için 3 alternatif söz konusudur; onarım, değişim veya iade. Dolayısı ile mutlaka isteğinizi ifade eden bir not ile birlikte ürünü göndermeniz gerekmektedir.

 • Tarafımıza gönderdiğiniz ürünler de tarafımızdan yetkili servislere gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir.
 • Garanti kapsamında bünyemize gönderdiğiniz ürünlerin ulaşım bedeli müşterilerimize aittir.
 • Arızalı ürünü doğrudan yetkili servise göndermeniz daha hızlı sonuç almanızı sağlamaktadır. (ort. 4 iş günü/ 1 hafta kazanırsınız).
 • Yetkili Servis ile problem yaşadığınızda bize başvurabilirsiniz.
 • İlk 14 gün içinde arızalanan ürünlerin kargo ücretleri ARAS KARGO ile gönderilmeleri durumunda tarafımızdan karşılanır. 

Dikkat: Tarafımıza yapılacak bütün gönderilerin anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo firması ile yapılması gerekir. Diğer kargo firmaları ile yapılan gönderimlerin ücreti size aittir. Aras Kargo harici ücret alıcı gönderim kabul edilmemektedir.

 

Tüketici mevzuatı
» 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
» 7.11.2013 Kabul Tarihli 6502 Sayılı T K H K
» 4077 ve 4822 sayılı T.K.H.K.
» 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik.
» 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik.
» 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.
» 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik.
» 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği.